Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie


Idź do treści

Witamy na naszych stronach internetowych.
Możesz na nich zapoznać się z historią naszej szkoły i osiągnięciami naszych uczniów
oraz z kilkoma innymi informacjami takimi, jak zasady rekrutacji, regulamin oceniania
i aktualnościami z życia szkolnego.

Wizja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych:
* przekazujemy uczniom rzetelną wiedzę i praktyczne umiejętności
* przygotowujemy do dalszego kształcenia się i wykonywania zawodu
* rozwijamy w uczniach umiejętności korzystania z najnowszych zdobyczy techniki i nowoczesnych źródeł informacji
* przygotowujemy do życia w Europie i świecie
* wskazujemy uczniom właściwe postawy wobec siebie i innych
* rozwijamy w uczniach przywiązanie do tradycji, tożsamości narodowej i europejskiej
* promujemy zdrowy styl życia i świadomość ekologiczną
* zdecydowanie reagujemy na przejawy agresji i patologie w zachowaniu młodzieży
* kształtujemy wrażliwość estetyczną
* przygotowujemy do dojrzałego uczestniczenia w życiu społecznym
* integrujemy uczniów z różnych środowisk
* uczymy poszanowania mienia i pracy innych
* uświadamiamy znaczenie rodziny w życiu jednostki i społeczeństwa
* przestrzegamy prawa demokracji i tolerancji
* współpracujemy z rodzicami i instytucjami środowiska lokalnego
* dbamy o dyscyplinę, porządek, sumienne wypełnianie obowiązków
* pomagamy w sytuacjach trudnych
* współpracujemy z instytucjami pomagającymi innym
* zapewniamy młodzieży bezpieczne warunki nauki w szkole

Misja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych:
Celem naszym jest indywidualny i wszechstronny rozwój oraz wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę i pracę. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Jesteśmy szkołą bezpieczną. Wpajamy system wartości etycznych i moralnych. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społeczny.

Kierunki kształcenia dla młodzieży

Typ szkoły

Zawód

Specjalność

Podbudowa

Okres
kształcenia

NOWY KIERUNEK

KLASA WIELOZAWODOWA

ZAWÓD DO WYBORU:

+ mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
+ rolnik
+ operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

(zawód utworzony w porozumieniu z firmą HellermannTyton)

+ mechanik-monter maszyn i urządzeń

(zawód utworzony w porozumieniu z firmą BMTI Sp. z o.o. należącą do koncernu STRABAG)

+ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
+ monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
+ dekarz
+ blacharz
+ cieśla
+ betoniarz-zbrojarz
+ kamieniarz
+ murarz-tynkarz
+ monter konstrukcji budowlanych
+ sprzedawca

         

TECHNIKUM URZĄDZEŃ
I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
więcej>>>

Szerokoprofilowa

Gimnazjum

4

Technikum
Budowlane

Technik budownictwa

Szerokoprofilowa

Gimnazjum

4

TECHNIKUM
ARCHITEKTURY
KRAJOBRAZU

Nabywane umiejętności:
- projektowania zieleni przy
obiektach urbanistycznych
np.centra handlowe, biurowe
itp... 
- zakładania nowych
i konserwacji starych ogrodów
podstaw - prowadzenia
działalności gospodarczej

Szerokoprofilowa

Gimnazjum

4

Technikum
Zawodowe

Technik mechanizacji rolnictwa

Szerokoprofilowa

Gimnazjum

4

Technikum
Zawodowe

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Szerokoprofilowa

Gimnazjum

4

Technikum
Zawodowe

Technik rolnik

Szerokoprofilowa

Gimnazjum

4

KURSY KWALIFIKACYJNE

Nazwa kursu

Okres
kształcenia

*R3 PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNEJ więcej >>>

2

*T6 SPORZĄDZANIE POTRAW I NAPOJÓW

2

*B18 WYKONYWANIE ROBÓT MURARSKO- TYNKARSKICH

2

*M1 UŻYTKOWANIE POJAZDÓW, MASZYN URZĄDZEŃ I NARZĘDZI STOSOWANYCH
W ROLNICTWIE

2

*M2 OBSŁUGA TECHNICZNA ORAZ NAPRAWA POJAZDÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W ROLNICTWIE

2

Mapa dojazdu do Strzałkowa, woj. wielkopolskie

Strona główna | Aktualności | PROJEKTY | Historia | Kadra | Uczniowie | Dla rodzicow | Rekrutacja | Regulaminy | Kontakt | Archiwum ogloszenia | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego